«همایش در یک نگاه»

نام همایش  راهکارهای رفع موانع فرهنگی و اجرایی پایان‌نامه‌های کاربردی
تاریخ  6 آذر 1398
بازه زمانی 9 الی 17:30
مکان دانشگاه یزد – ساختمان آمفی تئاتر مرکزی
هزینه رایگان
مخاطب مدیران ارشد دولتی و سازمانی استان
روسا، معاونان و مسئولان مراکز پژوهشی دانشگاه ها
مدیران عامل صنایع و شرکت ها
اساتید
دانشجویان

ثبت نام مذاکره دانشجویان با صنعتگران
ثبت‌نام

 

 

کروکی محل برگزاری همایش

«برنامه های همایش»

     برنامه 1
عنوان افتتاحیه/پنل تخصصی مرکز پژوهش توسعه انسانی
زمان 9-11:30
مکان تالار دکتر جلیل شاهی
مخاطب هیئت علمی دانشکده علوم انسانی
دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی
 

 

 

 

 

 

 

محتوا

 

 

 

سخنرانی افتتاحیه:

حجت الاسلام محمد مهدی حرزاده(ریاست محترم دفاتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان)

طرح مساله و سوال اساسی همایش:

دکتر محمد مبارکی(معاونت پژوهشی پردیس علوم انسانی و اجتماعی)

ارائه میزگرد مشارکتی :

1-      طرح دیدگاه ها و نظرات اساتید علوم انسانی از رشته های مختلف

2-      طرح دیدگاه و نظرات مدیران و مسئولان پژوهشی سازمان ها و ادارات

3-      طرح دیدگاه و نظرات دانشجویان تحصیلات تکمیلی

جمع بندی و ارائه الگوی پیشنهادی

برنامه 2
چکیده همایش عنوان
10-11:30 زمان
تالار اندیشه مکان
مدیران ارشد دولتی و سازمانی استان
روسا، معاونان و مسئولان مراکز پژوهشی دانشگاه ها
مدیران عامل صنایع و شرکت ها
 

مخاطب

:ارائه کارگروه های هفت گانه شامل

مستند سازی تجربیات کاربردی سازی پایان نامه ها به ویژه روشهای جذب حمایت مالی

تدوین عناوین کلی پژوهش های کاربردی قابل اجرا در موسسات و شرکت های مهم استان

تعریف شاخص ارزیابی پایان نامه های کاربردی

راهکارهای گسترش کارآمد فرصت مطالعاتی صنعت و جامعه

استفاده از ظرفیت خبرگان صنعت و جامعه در کاربردی سازی پایان نامه ها

راهکارهای گسترش تدوین پایان نامه های کاربردی میان رشته ای

مرکز مدیریت و هدایت امور مربوط به پایان نامه ها

 

 

 

محتوا

                                                                                           برنامه 3
پنل تخصصی مرکز مطالعات رفاه اجتماعی عنوان
13-15 زمان
تالار فرهنگ مکان
هیئت علمی دانشکده علوم انسانی
دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی
مخاطب
طرح مساله و سوال اساسی

دکتر منوچهر علی نژاد (عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی)

دکتر محمد رضا رضایی(عضو هیات علمی گروه مستقل جغرافیا)

ارائه میزگرد تخصصی

    طرح دیدگاه ها و نظرات اساتید علوم انسانی

طرح دیدگاه و نظرات مدیران و مسئولان پژوهشی سازمان شهرداری

طرح دیدگاه و نظرات دانشجویان تحصیلات تکمیلی

جمع بندی و نتیجه گیری

 

 

 

 

محتوا

 

                                                                                           برنامه 4
 افتتاحیه/ ارائه پنل تخصصی خبرگان صنعت و جامعه – پنل فرصت مطالعاتی صنعت و جامعه عنوان
13-15 زمان
                                                         سالن دکتر جلیل شاهی (آمفی تئاتر) مکان
مدیران صنایع و شرکت ها
اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 

مخاطب

افتتاحیه

 پنل تخصصی خبرگان صنعت و جامعه

ارائه کارگروه توسط دکتر عظیمی (رئیس هیئت مدیره انجمن تحقیق و توسعه خانه صنعت و معدن استان یزد)

پنل تخصصی فرصت مطالعاتی صنعت و جامعه

ارائه میزگرد تخصصی توسط

دکتر عظیمی(معاونت استانداری)

دکتر هادی زاده (مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه یزد)

دکتر دامکی(هیئت علمی دانشکده برق)

دکتر غلام نژاد(هیئت علمی دانشکده معدن و متالورژی)

مهندس رحمانی(مدیر شرکت پشتیبانی و توسعه خوشه محصولات کنجدی)

مهندس فرخ نیا (عضو هیئت مدیره انجمن نساجی استان یزد)

مهندس کریم نژاد (رئیس انجمن فناوری اطلاعات خانه صنعت،معدن و تجارت استان یزد)

 

 

 

محتوا

 

                                                                                           برنامه 5
ارائه نتایج سه کار گروه و اختتامیه عنوان
15-17:30 زمان
سالن دکتر شاهی (آمفی تئاتر) مکان
مدیران صنایع و شرکت ها
اساتید و دانشجویان و تحصیلات تکمیلی 
 

مخاطب

 ارائه نتایج کارگروه ها با عناوین زیر

 کارگروه پایان نامه های میان رشته ای

 کارگروه شاخص ارزیابی پایان نامه های کاربردی

 کارگروه تجربیات کاربردی سازی پایان نامه ها

 سخنرانی مدیر پژوهشی دانشگاه یزد

 اختتامیه و قرائت بیانیه

 

محتوا

 

برنامه 6
عنوان نشست هدایت و راهبری پایان نامه ها
زمان 13-15
مکان تالار اندیشه
مخاطب مسئولان پژوهش دستگاه ها، سازمان ها و صنایع
معاونان و مسئولان مراکز پژوهشی دانشگاه ها
نمایندگان ارتباط با صنعت دانشکده ها
اعضای کارگروه کاربردی سازی پایان نامه ها
محتوا ارائه نتایج کارگروه  و تبادل نظر جهت دستیابی به برنامه ای برای راهبری و هدایت پایان نامه ها به سمت نیازهای صنعت و جامعه
برنامه 7
عنوان میز مذاکره دانشجویان با صنعتگران
زمان 13-17
مکان کافی شاپ مرکزی
مخاطب دانشجویان تحصیلات تکمیلی(با ثبت نام قبلی)
محتوا مذاکره دانشجویان تحصیلات تکمیلی ثبت نام شده با صنعتگران پیرامون

  • انتخاب موضوعات کاربردی برای پایان نامه دانشجویان ارشد و دکتری
  • آشنایی و ارتباط هرچه بیشتر دانشجویان با صنعت و جامعه و بالعکس